MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Cittaslow café over paradijselijk Midden-Delfland

28 maart 2018. Het Cittaslow café in de bibliotheek van Den Hoorn beleeft inmiddels het derde jaar. Tijdens de bijeenkomsten staan de thema's van Cittaslow centraal, met onderwerpen over eten & drinken, natuur, cultuur en recreatie. Tijdens deze editie, bezocht door 40 belangstellenden, vertelde de onlangs aangestelde polderarchitect over zijn ambities en missie voor Midden-Delfland. Tweede spreker was Kees van Paassen, de kanoman, die zijn talrijke foto's en verhalen deelde, die hij verzamelde tijdens zijn kanotochten door paradijselijk Midden-Delfland.

De gemeente Midden-Delfland is de 'cittaslow hoofdstad' van Nederland. Cittaslow is een internationaal netwerk van ca. 236 gemeenten in 30 landen, die tot 50.000 inwoners hebben. In Nederland zijn er tien gemeenten aangesloten bij Cittaslow. Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving staat centraal bij Cittaslow.

Polderarchitect Jandirk Hoekstra

De in Amsterdam wonende Jandirk Hoekstra is sinds de herfst 2017 werkzaam als landschapsarchitect bij de gemeente Midden-Delfland om, zoals hij zegt, gevraagd en ongevraagd, advies te geven over de ontwikkeling van het Midden-Delfland gebied. Dit gebied verkreeg onlangs de status van Bijzonder Provinciaal Landschap. Rondom het gebied wonen circa twee miljoen mensen en er is grote behoefte aan nieuwe woningen. Naar zijn mening zijn de boeren belangrijk als beheerders van het veenweidegebied en deze bedrijven moeten zich natuurlijk wel kunnen ontwikkelen. Mooi vindt hij de initiatieven van onder andere MIND (Midden in Delfland), een innovatief netwerk waar stad en land samen werken aan de toekomst.

Cittaslow café bibliotheek Den Hoorn - 28 maart 2018

Daarnaast liggen er stevige langetermijn ambities: de zeespiegel stijgt maar door inklinking daalt het landschap van Midden-Delfland met 0,5 tot 1 centimeter per jaar. Het waterbeheer blijft dus de aandacht vragen. Ook de energietransitie, weg van het aardgas en vermindering van uitstoot van schadelijke gassen, vraagt om aandacht.

Kanoman Kees van Paassen

Bijna dagelijks, weer of geen weer, vaart Kees van Paassen (85) in zijn kano door het Midden-Delflandgebied. Vanaf het water kent hij de Vlaardingsevaart en de Vlietlanden als geen ander. Maar ook met de Slinksloot en de Zweth is hij goed bekend; al moet hij hiervoor wel zijn kano uit de vaart, het boezemwater, halen en over de kade trekken om in de lager gelegen molensloten te komen. Tijdens zijn tochten legt hij de fauna langs de vaarten en sloten vast met zijn camera.

Cittaslow café bibliotheek Den Hoorn - 28 maart 2018

Met zijn presentatie toonde hij de grote verscheidenheid aan vogels, waarbij ook enkele vrij zeldzame waren. Ook andere dieren komt hij tegen. Een cadeautje was de hermelijn die plotseling voor zijn camera verscheen en moest vluchten. Kees komt ook watervogels tegen die bekneld zijn geraakt in achtergebleven vistuig. Doorgaans lukt het hem wel de dieren te bevrijden, al gaat dat soms met enige moeite. Zo vertelde hij tot bloedens toe gepikt te zijn door de haaksnavel van een aalscholver. Enigszins schokkend is zijn collectie aangetroffen vistuig. Kees vindt de naam van de slobeend maar niets; daarom gaf hij deze eendensoort een nieuwe naam: draaikontje. Door rond te draaien ontstaan draaikolken in het water waardoor voedsel naar boven komt, vandaar. Met enige trots vertelde hij over een wat hardhandige kennismaking met een knobbelzwaan en zijn ontwikkelde tactiek deze zware vogels in de vlucht te vermijden. Door dichtbij het hoge riet te kanoën zal een boze zwaan niet snel tegen hem aan vliegen. Kees had nog wel een uur door kunnen praten over zijn belevenissen, maar het werd tijd voor de lunch.

Cittaslow café bibliotheek Den Hoorn - 28 maart 2018

31 maart 2018