MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Delflandse trekvaarten: drie openingshandelingen op één dag

21 april 2018. Op deze zomerse zaterdagochtend in april werden drie objecten die betrekking hebben op de Delflandse trekvaarten 'geopend'. Allereerst werd het vernieuwde bruggetje voor het oude gemaal van de Zouteveense en Holierhoeks Polder in gebruik genomen en getest door een tweetal ruiters te paard. Vervolgens werd een nieuwe informatiezuil bekeken en tenslotte werd de achterkant van het vaarnetwerkbord nabij Vlietzicht onthult. Drie projecten waarvoor subsidie werd ontvangen van de provincie Zuid-Holland.

De erfgoedlijn Trekvaarten van de provincie Zuid-Holland heeft als doel projecten te mede-financieren die de geschiedenis van de trekvaart in Zuid-Holland levend houden en versterken. Aan de zogenoemde erfgoedtafels komen diverse partijen bijeen, zoals overheden, eigenaren van monumenten, ondernemers, musea, bibliotheken, vrijwilligers, stichtingen verenigingen en fondsen, om te komen tot een gezamenlijk wensbeeld, een meerjareninvesteringsprogramma en een realisatie van de goedgekeurde projecten.

Delflandse trekvaarten

Jaagbrug

Na de bouw van het nieuwe gemaal van de Holierhoekse en Zouteveense Polder, even verderop aan de Slinksloot, werd de uitstroom van het oude gemaal dichtgezet en volgestort met grond. Bovendien was het oude bruggetje vrij smal en aan vervanging toe. Met het als voorbeeld dienende bruggetje langs de Noordvliet werd een bredere variant gemaakt die tevens geschikt is voor voertuigen. Ook werd er onder de brug een schot geplaatst zodat het lijkt alsof de uitstroomopening nog functioneel is. De nieuwe brug is uitgevoerd in de kleuren van het hoogheemraadschap van Delfland: blauw en wit. Aan de waterkant loopt de leuning door tot op de grond, dit om de jaaglijn van de trekschuit er gemakkelijk over heen te kunnen geleiden. Na een korte inleiding liepen de trekkers van dit project, Pia van Oord (stichting Midden-Delfland is Mensenwerk) en Jacob Jongsma (Bed & Breakfast Rechthuis van Zouteveen) over de brug, gevolgd door de twee paarden. Hiermee was de opening een feit. Het werk werd uitgevoerd door Verboon uit Maasland.

Delflandse trekvaarten

Informatiezuilen

Tegenover het nieuwe gemaal van de polder is onlangs een informatiezuil geplaatst met informatie en afbeeldingen over de Delflandse trekvaarten. Guido de Bruijn, gemeente Midden-Delfland, vertelde over dit project, dat met hulp van de historische verenigingen tot stand is gekomen. Twee jaar eerder werden soortgelijke zuilen geplaatst in de dorpskernen van Den Hoorn en Schipluiden, en langs de Noordvliet in Maasland. Onlangs werd ook een zuil geplaatst bij Hodenpijl (tussen Schipluiden en Den Hoorn). Het is de bedoeling binnenkort nog twee zuilen te plaatsen in Maassluis en Vlaardingen. De zuilen vertellen steeds het algemene verhaal van de Delflandse trekvaarten (Delft-Maassluis en Delft-Vlaardingen) en het verhaal over de locatie waar de zuil is geplaatst.

Delflandse trekvaarten

Vaarnetwerkborden

Tot voor kort waren er op de achterzijde van de borden van het vaarnetwerk Westland-Midden-Delfland afbeeldingen geplaatst die maar weinig te maken hadden met de locaties waar deze borden stonden. Dat kon beter, was de gedachte. Op een tiental van deze achterzijden zijn nu afbeeldingen geplaatst die betrekking hebben op de geschiedenis van de trekvaart. Bastiaan Bot (Erfgoedhuid Zuid-Holland) onthulde samen met wethouder Govert van Oord (gemeente Midden-Delfland) het bord dat nabij brasserie Vlietzicht staat. Op het bord is nu het beeld te zien dat schilder en etser Jonkind maakte van het Rechthuis van Zouteveen en de Vlaardingsevaart. De begeleidende tekst vertelt het verhaal.

Meer projecten

Later dit jaar volgen nog enkele projecten, waaronder een windas bij boerderij Zonnehoeve aan de Vlaardingsevaart. Bovendien worden er nieuwe plannen gemaakt voor projecten die in 2019 wellicht voor subsidie in aanmerking komen. 

Intercity van de Gouden Eeuw

Tijdens de aanstaande Cittaslow dag (15 juni) en de Midden-Delfland Dagen (16 en 17 juni) gaat de trekschuit weer varen en kan de 'intercity van de Gouden Eeuw' opnieuw beleefd worden. Meer hierover later...

Delflandse trekvaarten
De pakschuit Nooit Gedacht op weg naar Schipluiden (2014).

22 april 2018