MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Renovatie Monstersche Sluis (vrijwel) voltooid

18 juli 2018. De renovatie van de Monstersche Sluis nadert zijn voltooiing. Splinternieuwe deuren zijn geplaatst, metselwerk is hersteld. Als de testen met succes zijn afgerond kunnen de kleikisten aan beide zijden van de sluis worden verwijderd en kan de opening plaatsvinden op 1 begin september a.s.. Tijdens de Furieade, 3 t/m 7 oktober 2018, zal de Monstersche Sluis operationeel zijn.

Kruikius 1712
Maassluis was in 1712 al een behoorlijk grote stad; bij A de Monstersche Sluis, Kruikius 1712.

De Monstersche Sluis, aan het eind van de Noordvliet of Maassluisse trekvliet, werd in 1602 als spuisluis gebouwd in opdracht van de gemeente Monster om overtollig water te spuien. In 1889 werd de sluis omgebouwd tot schutsluis zodat kleine (tuinders)schepen vanuit de vliet de haven in konden komen. In 1972 werd de Monstersche Sluis afgesloten voor de scheepvaart en werd aan de vlietzijde van de sluis een kleikist aangebracht om verzilting van de boezem door lekkage van brak water uit de haven te voorkomen.

Monstersche Sluis
De Monstersche Sluis kort voor de aanvang van de renovatie.

De Stichting Monstersche Sluis streeft naar eerherstel van de sluis en heeft ervoor gezorgd dat dit cultuurhistorisch rijksmonument weer zijn functie terugkrijgt. Met provinciale subsidies, steun van diverse, sponsoring en donateurs werd het mogelijk de renovatie uit te voeren. Geschatte kosten 600.000 euro. Een groep van 25 vrijwilligers zal voor de bediening van de sluis en de drie bruggen over de Noordvliet gaan zorgen. In het vaarseizoen is het de bedoeling sluis en bruggen op vaste tijden te bedienen.

Monstersche Sluis
De nieuwe sluisdeuren aan de zijde van de haven; op de voorgrond een kleikist nog als bescherming.

Acht nieuwe sluisdeuren moesten worden vervaardigd met de oude deuren als voorbeeld. Gezien vanuit de haven zijn dit: buitenvloeddeuren, stormdeuren, binnenvloeddeuren en ebdeuren. Alleen de buiten- en de binnenvloeddeuren worden gebruikt bij het schutten.

Monstersche Sluis
Het jaartal 2018 is in de deuren gegraveerd.

Monstersche Sluis
De nieuwe sluisdeuren aan de Noordvliet, die op het boezempeil van Delfland ligt.

Monstersche Sluis
Helemaal vooraan de ebdeuren om bij laagwater in de haven het boezempeil te handhaven.

Monstersche Sluis
Het testen van de sluis is begonnen en gaat de komende tijd verder.

07 augustus 2018