MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Het ontstaan van Holland - Provinciehuis Z-H tot 28 maart 2018

22 februari 2018. In het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag is tot 28 maart 2018 de tentoonstelling Ontstaan van Holland gratis te bekijken. Op een aantal panelen wordt beschreven hoe het graafschap Holland is ontstaan en is gegroeid in de periode van 1000 tot 1500. De tentoonstelling wordt ondersteund met archeologische vondsten uit deze periode.

Het westelijk kustgebied van het huidige Nederland heette tot ca. 1100 West-Frisia. Graven beheerden dit gebied in opdracht van de Duitse keizers. In de expositie komen onder andere de graven Dirk III, Willem I, Floris V, Jan I en Albrecht van Beieren en gravin Jacoba van Beieren voorbij. Dirk III was de graaf die op 29 juli 1018 bij de Slag bij Vlaardingen het leger van de keizer versloeg. Deze gebeurtenis wordt dit jaar groots gevierd met onder andere een opvoering van deze veldslag in de Broekpolder bij Vlaardingen.

Het ontstaan van Holland - Provinciehuis Z-H tot 28 maart 2018

Vanuit een vroonhof (curtis) werd in de vroege Middeleeuwen het omliggende landgoed (domein) ontgonnen, verkaveld en beheerd. Het slotenpatroon, zoals nog aanwezig in het agrarisch deel van Midden-Delfland, is in die tijd aangelegd. Zo waren er de Hof van Pijnacker, de Hof van Vlaardingen (op de plaats van de Grote Kerk) en de Hof van Delft (nabij de huidige Abtswoudsebrug over de Delftsche Schie). Rond de hof lagen de boerderijen (mansi) van de horige boeren. Naast het werk op het in leen verkregen land waren zij verplicht diensten uit te voeren voor de domeinheer. De tentoonstelling besteedt ook aandacht aan het landschap in de Middeleeuwen, de burchten, de kerken en de geloofsbeleving, de plaats van Holland in Europa en Holland als handelsland.

Het ontstaan van Holland - Provinciehuis Z-H tot 28 maart 2018

In enkele vitrines bevinden zich voorwerpen uit de Middeleeuwen, die bij diverse opgravingen in Zuid-Holland zijn aangetroffen, zoals bij Vlaardingen, Schiedam, Leiden en Den Haag. Meer archeologische vondsten zijn te vinden op de nieuwe website van het Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland.

Bekijk ook de trailer voor de tentoonstelling:

 

Lees meer:

De tentoonstelling gaat na 28 maart reizen langs verschillende steden in Zuid- en Noord-Holland.

26 februari 2018