MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

55ste onderlinge vogelshow bij de Maaslandse Vogelvereniging

9 november 2018. Drie dagen lang is de thuisbasis van de Maaslandse Vogelvereniging ingericht voor een vogelshow met in totaal 504 door 37 leden ingezonden vogels en 83 verschillende soorten. Een prachtig schouwspel voor het oog en klankspel voor het oor.

55ste vogelshow Maaslandse Vogelvereniging - 8-10 november 2018

Naast de bekende kanaries, zebravinken en grasparkieten zijn er ook bijzondere vogels te zien en te horen, waaronder verschillende soorten ijsvogels en bontgekleurde loris. Bij een vogelshow horen ook prijswinnaars. De vogels werden beoordeeld door drie keurmeesters van de Nederlandse Bond. In de uitgebreide catalogus staan alle vogels vermeld met hun puntenaantal en met, waar van toepassing, de gewonnen prijs. Dit wordt ook aangegeven met een rozet op de betreffende kooien.

55ste vogelshow Maaslandse Vogelvereniging - 8-10 november 2018

Donderdag 8 november was de opening. De vogelshow is nog te zien op zaterdag 10 november van 10:00 tot 16:00 uur; toegang gratis. Adres van het clubgebouw: Doelpad 5, Maasland.

55ste vogelshow Maaslandse Vogelvereniging - 8-10 november 2018

55ste vogelshow Maaslandse Vogelvereniging - 8-10 november 2018
Blauwborst ijsvogel.

55ste vogelshow Maaslandse Vogelvereniging - 8-10 november 2018
Australische bosijsvogel, Kookaburra of lachende ijsvogel.

55ste vogelshow Maaslandse Vogelvereniging - 8-10 november 2018
Zij hebben in ieder geval elkaar nog...

19 november 2018