MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Boerderij De Vrede is niet meer... er is toekomst voor deze mooie plek

30 september 2018. Gedurende de zomerperiode van 2018 is boerderij De Vrede, Abtswoude 52, gesloopt en het terrein gesaneerd om asbest en andere schadelijke stoffen te verwijderen. In het voorjaar werden alle bomen gekapt en kon men vanaf de weg en fietspad langs de A4 een beeld krijgen van complex. De gemeente Midden-Delfland is van plan het erf te gaan beplanten en een wandeldoorgang aan te leggen vanaf de weg Abtswoude, door het nieuwe groengebied, naar de Tanthofkade.

Boerderij De Vrede - Google Maps 2015
Boerderij De Vrede - Google Maps 2015.

Het terrein van de boerderij bevatte allerlei soorten bebouwing. Naast de woning met stal stonden er verschillende schuren, twee hooibergen en een karnmolen. De Google Maps foto uit 2015 toont het complex. Acht jaar lang konden bomen en struiken onbelemmerd groeien, nadat in 2010 de toegang tot het terrein verboden werd voor iedereen, ook de eigenaar. Door onvakkundige sloop van een schuur in 2010 kwam er een grote hoeveelheid asbest vrij die verspreid werd over het terrein.

Oude boerderijplaats

Deze oude boerderijplaats wordt al op de kaart van Kruikius (1712) aangegeven maar is ongetwijfeld veel ouder, wellicht van vóór de aanleg van de Abtswoudeweg (nu Abtswoude). De boerderij ligt als een groene oase in het landschap van de Lage Abtswoudsche Polder. Oude topografische kaarten noemen deze plaats De Vrede. Eeuwenlang was hier een melkveebedrijf. De boerderij en omliggende weilanden zijn enige tijd eigendom geweest van belangrijke families uit Den Haag, zoals Groen van Prinsterer, Philipse en De Jonge. In ca. 1903 werd Cornelis Eendenburg eigenaar en landbouwer op de boerderij. Zijn dochter Adriana trouwde met Christiaan Moerman en zo kwam boerderij De Vrede in handen van deze familie Moerman. Hun zoon Andries, getrouwd met Maartje Zonneveld, werd in ca. 1980 eigenaar van de boerderij.

Topografische kaart 1876
Boerderij De Vrede op de topografische kaart van 1876.

Boerderij De vrede in 2007
Stal Midden-Delfland gaat verborgen achter weelderige begroeiing (2007).

In 1961 ging heel Abtswoude, tot aan de grens met Kethel, bij een gemeentelijke herindeling van Schipluiden over naar Delft. Achtereenvolgens werden de Delftse wijken Poptahof, Voorhof, Buitenhof en Tanthof gebouwd. Op 1 januari 2004 kwam het open veenweidegebied bij de nieuw gevormde gemeente Midden-Delfland, een fusie van de gemeenten Schipluiden en Maasland. Tot 2010 werd het boerderijcomplex onder andere gebruikt als paardenpension. Door ondeskundige sloop van een schuur kwam asbest vrij en kon de gemeente Midden-Delfland weinig anders doen dan het terrein als verboden gebied te verklaren. De impasse met de toenmalige eigenaar werd in 2018 doorbroken door overname van het boerderijcomplex door de gemeente Midden-Defland.

Sloop boerderij De Vrede

Om het broedseizoen voor te zijn werden in het voorjaar van 2018 alle bomen gekapt. Toen werd de toestand van de opstallen pas echt duidelijk. Op de foto's genomen van de weg Abtswoude en het fietspad langs de A4 wordt duidelijk dat de staat van boerderij en schuren op zijn minst 'matig' is te noemen. Er bleef maar één oplossing over, namelijk de sloop van de opstallen, gevolgd door grondsanering. De vervuiling van de grond was niet alleen ontstaan door de sloop van de schuur. In de Delftse periode werd er van alles gedumpt, waaronder ook asbest. Dit was overigens een publiek geheim.

Boerderij De Vrede kort voor de sloop in 2018
Boerderij De Vrede kort vóór de sloop (gezien vanaf de weg Abtswoude).

Boerderij De Vrede kort voor de sloop in 2018

Boerderij De Vrede kort voor de sloop in 2018
De grote schuur, eveneens gezien van de weg Abtswoude.

Boerderij De Vrede kort voor de sloop in 2018
Het aanzicht van de boerderij van het fietspad langs de snelweg A4.

Plannen

Van bewoning zal op deze locatie geen sprake zijn. Het plan van de gemeente Midden-Delfland is om na de sanering, en wellicht het aanbrengen van een nieuwe afdeklaag, hier een groene oase terug te brengen. Vervolgens is de bedoeling er een openbaar wandelpad aan te leggen dat vanaf de weg Abtswoude, door het nieuwe groen, gaat leiden naar de Tanthofkade. Dit moet het positieve einde worden van een voor alle partijen onplezierige en kostbare affaire. En hopelijk komt de vrede hiermee terug.

02 oktober 2018